دانشنامه ی آزاد WikiPedia بزرگترین دایرة المعارف اینترنتی جهان است که توسط کاربران آن تکمیل و تصحیح می شود. هر کس با ورود به این سایت (و در صورت تمایل عضویت در آن) می تواند به تکمیل ، تصحیح و ویرایش مطالب موجود در آن و یا اضافه کردن مطلب بپردازد و به هرچه پربارتر شدن آن کمک نماید. این دانشنامه تقریباً به تمام زبان های زنده ی دنیا وجود دارد و دانشنامه ی فارسی آن نیز جزو دانشنامه های غنی محسوب می شود. شما نیز می توانید با مراجعه به بخش فارسی آن به غنی تر شدنش کمک نمایید :

www.fa.wikipedia.org

از همین بخش می توانید به زبان های دیگر نیز دسترسی پیدا کنید. 


دوشنبه شانزدهم 10 1387
X