به خدا قسم مسوولیت داریم. به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه‌ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است، این قضیه است. داستانی که دل حسین بن علی را خون کرده، این قضیه (فلسطین) است.

  اگر می‌خواهیم به عزاداری حسین بن علی ارزش بدهیم، باید فکر کنیم که اگر حسین بن علی امروز بود و خودش می‌گفت برای من عزاداری کنید، می‌گفت چه شعاری بدهید ؟

 گر حسین بن علی بود می‌گفت: اگر می‌خواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد شمر هزار وچهارصد سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس.

امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان می خورد .

" استادشهید مرتضی مطهّری "

ش ما نیز می توانید نوشته های خود را برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در این وبلاگ قرار دهید ... منتظر مطالبتان هستم ...


سه شنبه بیست و چهارم 10 1387
X